English Thai TA

ติดต่อเรา

เอสตาร์ ภูแล เชียงราย

60/14 หมู่ 2 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร.:+66 (0) 5202 9922 - 24
แฟกซ์.:+66 (0) 5202 9925
อีเมล: rsvn@a-starphularevalley.com

สำนักงานขายกรุงเทพฯ

24/6,ชั้น1 หมู่8 อาคารสมประสงค์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ, ถนนบรมราชชนนี, ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ